Przygotowanie do I Komunii Świętej

  1. W połowie września (termin podawany jest z wyprzedzeniem w ogłoszeniach parafialnych) organizowane jest pierwsze spotkanie dla rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci przystąpiły w naszej parafii do I Komunii Świętej. Podczas tego spotkania ustalany jest termin I Komunii.
  2. Dla dzieci i rodziców przewidziany jest cykl spotkań przygotowujących do sakramentu spowiedzi i I Komunii Świętej.
  3. Pierwsza spowiedź odbywa się w okresie Wielkiego Postu, a druga w sobotę poprzedzającą dzień I Komunii Świętej.
  4. Od rodziców wymaga się następujących dokumentów umożliwiających dopuszczenie dziecka do w/w sakramentów:
  • metryka chrztu (z wyjątkiem dzieci, które były chrzczone w naszej parafii),
  • zgoda proboszcza parafii, na terenie której mieszka dziecko na przyjęcie I Komunii Świętej w naszej parafii. Dotyczy to dzieci zamieszkałych poza naszą parafią,
  • zaświadczenie od katechety potwierdzające uczestnictwo dziecka w lekcjach religii.

5. Organizacją I Komunii Świętej zajmuje się pani Agnieszka Tyburcy