Sakramenty

Spowiedź

Spowiadamy w dni powszednie i w niedziele podczas Mszy św.

Planujemy utworzenie stałego dyżuru w konfesjonale, więcej informacji wkrótce.

Istnieje możliwość poproszenia o kierownictwo duchowe.

Przygotowanie do chrztu

Dziecko do chrztu zgłaszają (w kancelarii) rodzice (osobiście – choćby jedno z nich) na dwa tygodnie przed terminem udzielania. Przedstawiają w kancelarii dokument urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego oraz jeżeli, przyjęli sakrament małżeństwa poza naszą parafią, dokument ślubu kościelnego (np. konkordatowego); podają dane personalne rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i dokładny adres zamieszkania), przedstawiają zaświadczenie o możliwości bycia chrzestnymi z ich parafii rodzinnej.

Jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii – dostarczają oni stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka. Podobna zgodę uzyskują w naszej parafii – jeżeli dziecko jest zamieszkałe w naszej parafii, a rodzice pragną je ochrzcić w innej.

Chrzest dzieci jest udzielany w trzecie niedziele miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 12.00. W uzasadnionych przypadkach chrzest może odbyć się też w innym terminie.

Przed Chrztem św. rodzice i rodzice chrzestni przychodzą do zakrystii, aby uzupełnić wpisy i złożyć podpisy w przygotowanej księdze ochrzczonych.

Przygotowanie do ślubu kościelnego

Przygotowania formalne do ślubu kościelnego należy rozpocząć co najmniej na 6 miesięcy przed wybraną datą ślubu. Narzeczeni ustalają wówczas datę ślubu, zgłaszają się do kancelarii parafialnej i od tego momentu rozpoczyna się procedura. Na trzy miesiące przez datą zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni zgłaszają się do kancelarii z kompletem dokumentów:

  • świadectwo chrztu (wystawione nie dawniej niż trzy miesiące przed wizytą w kancelarii),
  • świadectwo bierzmowania (jeżeli nie zostało to wpisane na świadectwie chrztu),
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego lub zaświadczenie o bieżącym uczestnictwie w takim kursie,
  • dowody osobiste,
  • dane świadków.

Na podstawie dostarczonych dokumentów w kancelarii parafialnej sporządza się tzw. protokół przedślubny oraz zapisze tzw. zapowiedzi. Zapowiedzi zostaną wygłoszone w parafiach obojga przyszłych małżonków przez dwa tygodnie. Na tydzień przed ślubem spisuje się akt ślubu. W tym celu należy dostarczyć do kancelarii parafialnej zaświadczenie o odczytaniu w rodzimych parafiach obojga narzeczonych zapowiedzi o ślubie. Jeżeli ślub nie będzie zawierany ani w parafii panny młodej, ani pana młodego, po zapowiedziach narzeczeni otrzymują tzw. licencję. Dokument należy dostarczyć do parafii, w której odbędzie się ślub. W wypadku ślubu tzw. konkordatowego należy dostarczyć zaświadczenia z USC w 3 egz.

Tuż przed samą ceremonią wymagane są zaświadczenia o dwóch spowiedziach, odbytych po spisaniu protokołu oraz na dzień przed ślubem.