Grupa Misyjna


Termin Spotkań:

IV czwartek miesiąca – godz. 19.00