Akcja Katolicka


Termin Spotkań:

II i IV Poniedziałek miesiąca – godz. 19.00