Ks. prałat Andrzej Przekaziński

Rezydent /dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej