OBOSTRZENIA ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII

W ZWIĄZKU Z OBOSTRZENIAMI DOTYCZĄCYMI STANU EPIDEMII INFORMUJEMY, ŻE NA MSZY ŚWIĘTEJ ORAZ ADORACJI MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSIMUM 5 OSÓB, NIE LICZĄC CELEBRANSÓW. PIERWSZEŃSTWO MAJĄ OSOBY ZAMAWIAJĄCE MSZĘ ŚWIĘTĄ

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA BĘDZIE WE ŚRODĘ I W PIĄTEK W GODZ. 17-18