ZMIANA GOSPODARZY PARAFII

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 26 sierpnia opiekę duszpasterską nad naszą parafią przejmą Ojcowie Karmelici Bosi. Urząd proboszcza obejmie Ojciec Jacek Olszewski OCD, natomiast przełożonym domu zakonnego, a jednocześnie wikariuszem parafii mianowany został Ojciec Tobiasz Zarzecki OCD.

Liturgiczne wprowadzenie nowych duszpasterzy i pożegnanie dotychczasowych odbędzie się w obecności Ojca Prowincjała Jana Malickiego oraz Ks. Dziekana Tadeusza Sowy w przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 12.00.