Nowy tygodnik parafialny

W Roku Wiary ogłoszonym przez Papieża Benedykta XVI i duszpasterskim roku w Polsce nawiązującym do ewangelicznego wezwania „Bądźcie solą ziemi” podejmujemy trud wydawania tygodnika parafialnego. Swoim roboczym tytułem z j. łacińskiego „Trójca św.” nawiązuje on do naszej domeny w Internecie ale jest też pewną kontynuacją wydawanego przed laty w parafii czasopisma „Koniczynka”. Ten tytuł był przecież odwołaniem się do starożytnego obrazu Trójcy św. przedstawianej jako liść kończyny. Pragniemy więc włączyć się i kontynuować prowadzone wcześniej działania ale i nadać im nową treść. Oprócz podstawowych informacji o życiu parafii jak porządek Mszy św., godziny otwarcia kancelarii, ogłoszenia parafialne czy intencje mszalne na kolejny tydzień chcielibyśmy jego łamy otworzyć na działalność grup parafialnych i bieżące problemy ogólne dotyczące terenu naszej parafii. Zapraszamy więc do współpracy. Bądźmy świadkami wiary. Ks. Mariusz, który z ramienia parafii prowadzić będzie redakcję bardzo się ucieszy z każdej wspierającej go osoby i propozycji tematów. Tygodnik nasz będzie dostępny bezpłatnie w niedzielę w kościele. Liczymy, że dzięki pomocy sąsiedzkiej dotrze on również do osób, które z różnych powodów np. choroby czy wieku nie mogą uczestniczyć we Mszy św. parafialnej. Niech stanie się narzędziem do głębszego przeżycia wiary i pogłębienia więzi z parafią.

ks. Włodzimierz Czerwiński, Proboszcz