UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Dzielimy się dziś radością, której źródłem jest Zmartwychwstanie Pańskie. Wspólnocie parafialnej, jak również wszystkim gościom, składamy życzenia otwarcia się na nowość życia wyjednaną nam przez Mękę Chrystusa. Dziękujemy też wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego i podniosłego przeżycia liturgii Triduum […]